22.1.2018

Haenko LEI-tunnusta?

Enja Jyrkinen

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus, jolla tunnistetaan rahoitusvälineillä tehtävien kauppojen osapuolet. Yrityksen tai yhteisön on haettava LEI-tunnusta, jos suunnittelilla on toimeksianto, joka koskee:

 • Pörssiosakkeita
 • ETF-rahastojen rahasto-osuuksia
  • (Exchange Trade Fund) eli pörssinoteerattuja rahasto-osuuksia
  • Suurin osa ETF-rahastoista on indeksirahastoja
 • Muita pörssinoteerattuja arvopapereita tai johdannaisia
  • Joukkovelkakirjalainoja (Bond)
  • Optioita, warrantteja yms.

LEI-tunnusta EI tarvita, mikäli osakkeet eivät ole julkisen kaupan kohteena olevia pörssiosakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia.

Pankit ja sijoituspalveluyritykset eivät ota vastaan toimeksiantoja yrityksiltä tai yhteisöiltä, joilla ei ole LEI-tunnusta. Myönnetty LEI-tunnus näkyy YTJ-yrityshaun hakutuloksessa Y-tunnushistorian alapuolella kohdassa "LEI-tiedot".

LEI-tunnuksen voi hakea kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, säätiörekisteriin merkitty säätiö tai muu yksikkö, jolla on y-tunnus. LEI-tunnusta haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti valmiiksi, tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää PRH:lle sähköpostilla osoitteeseen LEI@prh.fi tai paperisena Patentti- ja reskisterihallitus, LEI-rekisteri, 00091 PRH.

Lisätietoja hakemisesta ja maksuista >>