8.4.2020

Yrittäjä - oikeus työmarkkinatukeen ja kuntien toimintatuki

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on vahvistettu. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian vuoksi ja se koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Lisäksi yksinyrittäjien on mahdollista saada toimintatukea yrityksen sijaintikunnasta. Olemme alle listanneet tarkempia ohjeita ja tietoja yrittäjille.

Yrittäjän määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Kuka voi hakea?
• Yrittäjä, jonka päätoiminen työskentely on päättynyt
TAI
• Yritystoiminnasta saatava tulo on jää alle 1 089,67 euron
kuukaudessa.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua
koronavirusepidemiasta

Miten haen?
• Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma
asiointi-
palvelussa 15.4. mennessä
   • Anna selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon
    vähentymisestä
   • TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen
    lausunnon Kelaan.
• Hae työmarkkinatukea Kelan sähköisestä asiointipalvelusta

Huom! Kela rakentaa yrittäjille omaa verkkohakemusta, joka ei ole vielä
käytössä. kela.fi:ssä ilmoitetaan, kun hakemus on käytettävissä.

Työmarkkinatuen maksaminen
• Työmarkkinatukea voidaan maksaa 16.3.2020- 30.6.2020 väliseltä
ajalta
   • Sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi 15.4.2020 mennessä, jotta voit
    saada työmarkkinatukea 16.3.2020 alkaen
• Työmarkkinatuki on 33,66 euroa päivässä ja siitä maksetaan veroa
• Voit saada tuloa yrityksestäsi työmarkkinatuen ohella, jolloin tulo
pienentää tuen määrää

Huomaathan myös, että TE-palvelut ja Kela ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet,
työmarkkinatuki maksetaan kuitenkin takautuvasti.

Kunnan toimintatuki yksinyrittäjille

• Yrityksen sijaintikunnasta voidaan hakea 2 000,00 euron
toimintatukea
   • Haku ei ole vielä avattu, mutta kunnat tiedottavat sen avautumisesta
• Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020-31.8.2020 välillä aiheutuneisiin
kustannuksiin
• Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka
• Mikäli yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnasta, se otetaan
myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa

Toimintatuen edellytykset
• Päätoiminen yrittäjä, jolla ei palkattua työvoimaa
• Heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon aleneminen
koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen.
• Tukea ei voida myöntää yritykselle, jolla on verovelkaa tai
joka on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä