24.11.2017

Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2018

Verohallinnolle maksettavat:

 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,86 %
  • vuonna 2017 1,08 %
 • Päivärahamaksu 1,53 %
  • jos tulot alle 14 000 euroa 0 %
  • vuonna 2017 1,58 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat:

 • TyEL-perusmaksu 25,30 %
  • Työntekijän osuus:
   • 17-52-v. 6,35 %
   • 53-62-v. 7,85 %
   • 63-67-v. 6,35 %
  • Työnantajan osuus:
   • Keskim. 17,75 %
 • Tapaturmavakuutus keskimäärin 0,8 %
  • Vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan
 • Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat:

 • Työntekijän maksu 1,90 %
 • Osaomistajan maksu 0,92 %
 • Työnantajan maksu 17-64-v.
  • Palkkasumma enint. 2 083 500€/vuosi 0,65 %
  • Palkat yli 2 083 500 €/vuosi 2,60 %

Lisätietoja >